Reactie Fehac op mogelijke APK bromfietsen

Enkele weken geleden publiceerden  diverse motor media over een APK voorstel van de EU voor motoren en bromfietsen.  De Zündapp Veteranen Club meldde dit enkele dagen geleden op haar ZVC website. Wij informeerden vervolgens bij de Commissie Tweewielers van de Fehac en dit is hun officiële reactie:

De FEHAC en klassieke brom- en snorfietsen Soms horen we het geluid dat de FEHAC er uitsluitend of hoofdzakelijk is voor klassieke auto’s. Niets is minder waar. De FEHAC houdt zich ook heel veel bezig met de belangenbehartiging voor eigenaren van klassieke motoren, brom- en snorfietsen. Zo hebben we op dit moment een paar lastige dossiers onder handen.

Milieuzones Allereerst de milieuzones. Amsterdam al wat langer geleden en nu Den Haag hebben milieuzones ingesteld waar brom – en snorfietsen mee te maken hebben. De regelingen verschillen en dat geeft verwarring. Voor klassieke auto’s heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) op verzoek van de FEHAC een harmonisatieregeling ingesteld. Helaas vielen de tweewielers daar (nog) buiten. En daar willen we nu toch ook de klassieke tweewielers onder gaan brengen. En daarover zijn we in overleg met medewerkers van het ministerie van I&W. Dit dus om een wildgroei van lokale milieuzones en –regelingen voor met name brom- en snorfietsen te voorkomen. Hiernaast zet de FEHAC zich in voor het gebruik van innovatieve brandstoffen. Schoner dan de tweetaktbenzine. En als iedere klassieke brom- en snorfietser met deze schone brandstof gaat rijden, hebben we een argument tegen de milieuzones, want die zijn en worden ingesteld om met name de uitstoot van tweetakt brom- en snorfietsen tegen te gaan.

Helmplicht voor snorfietsers Daarnaast hebben we te maken met de wellicht komende helmplicht voor snorfietsers. Vanuit de Tweede Kamer is er druk op het kabinet om zo snel mogelijk met zo’n helmplicht te komen. De minister van I&W heeft TNO gevraagd om een onderzoek in te stellen waarbij niet alleen de snorfietsen betrokken zijn. De besluitvorming moet nog komen en doordat het huidige kabinet demissionair is en een nieuw kabinet misschien nog wel even op zich zal laten wachten, kan het even duren voordat er een besluit wordt genomen. De FEHAC wil liever helemaal geen helmplicht voor klassieke snorfietsen, maar als er dan toch een helmplicht gaat komen voor bepaalde klassieke snorfietsen een uitzonderingspositie creëren. Door bijvoorbeeld een lichte variant van valhelm mogelijk te maken.

Snorfiets op de rijbaan De snorfiets op de rijbaan is ook zo’n doorlopend dossier. Verschillende gemeenten willen dit in gaan stellen. De FEHAC heeft daar toch wat problemen mee omdat er grote snelheidsverschillen zijn tussen klassieke snorfietsen (denk daarbij aan bijvoorbeeld de Solex en de Spartamet) en auto’s waardoor de risico’s misschien nog wel groter zijn dan wanneer de snorfiets op het fietspad blijft. Dus de FEHAC wil liever niet dat de klassieke snorfiets ook naar de rijbaan moet en heeft dat met redenen omkleed aan de gemeente die dit nu wil gaan instellen (gemeente Utrecht) laten weten.

APK voor motorfietsen En dan de APK voor motorfietsen. Dat is een voorstel vanuit de EU. Verschillende landen hebben al een APK voor motoren, maar zeker nog niet alle EU-landen, waaronder Nederland. De voorlaatste minister van Verkeer en Waterstaat (nu I&W) had de druk vanuit Brussel al kunnen weerstaan. De reden was dat na onderzoek in Nederland het aantal overleden motorrijders op jaarbasis waarvan de oorzaak van het ongeval was terug te wijzen naar een technisch gebrek van de motor slechts 0,5 was. Ja, dus slechts 1 overleden motorrijder per 2 jaar. Dat vond die minister veel te weinig om daar een heel circus van APK voor motoren voor op te zetten. De regeling vanuit Brussel gaf gelukkig een ontsnappingsmogelijkheid voor alle landen. Als dan andere maatregelen genomen zouden worden om de verkeersveiligheid van motorrijden te verbeteren, zou de APK niet ingevoerd hoeven worden. En de minister had ingezet de wegen te gaan verbeteren, dus verkeersveiliger te maken. Echter, de druk vanuit Brussel neemt toch steeds meer toe. Tijdens een online overleg met onder andere medewerkers van I&W is dit onderwerp nog een keer besproken. Daar werd aangegeven dat de druk misschien nog wel 5 jaar weerstaan zou kunnen worden, maar dat men vreesde dat op termijn die APK er dan toch wel zou komen. De FEHAC wil dan uiteraard een uitzonderingspositie voor klassieke motoren. Net als nu klassieke auto’s van 50 jaar en ouder een algehele APK vrijstelling hebben en klassiekers van nog geen 50 jaar eenmaal per 2 jaar een APK hoeven te hebben, is zo’n regeling hopelijk ook voor motoren mogelijk. De FEHAC is partij bij het reguliere APK overleg en zal, zodra dit gaat spelen, uiteraard de belangen van de klassieke motoren behartigen. Onbekend is of ook bromfietsen onder zo’n APK zouden komen. Enkele landen hebben wel een APK regeling waarbij lichte motoren daarvan vrijgesteld zijn. Dan is het onlogisch dat bromfietsen er opeens wel onder zouden gaan vallen.

Kilometerstand registratie Per 1 juli 2021 zal de RDW ook kilometerstanden van motoren gaan registreren. Dat zal gebeuren door RDW-erkende motorbedrijven die de kilometerstand online kunnen doorgeven. Deze regel is ingegeven door het feit dat door uit de RDW uitgevoerd onderzoek is gebleken dat met name bij geïmporteerde gebruikte motoren met de kilometerstand is geknoeid. Voor klassiekers heeft de registratie nauwelijks effect omdat deze niet of nauwelijks voor onderhoud bij een RDW-erkende motorzaak zullen komen. Veruit de meeste eigenaren voeren het onderhoud zelf uit. Maar bij een bandenwissel kan dat anders zijn. Als dat gebeurt bij een RDW-erkende motorzaak zal de kilometerstand wel worden genoteerd en doorgegeven. Tijdens een conferencecall met de RDW in 2020 heeft de FEHAC aangegeven dat bij klassieke motoren de kilometerteller c.q. snelheidsmeter soms niet eens verplicht is (hangt af van het bouwjaar) en dat deze bij een restauratie of vervangen wordt of op 0 wordt gezet. Dat is op zich geen probleem. De RDW registreert alleen of de kilometerstand "onlogisch" is als twee opeenvolgende registraties onverklaarbare verschillen geven. Let wel: het zelf “terugdraaien” van de kilometerstand is en blijft een strafrechtelijk vergrijp.

Benzine en ethanol De FEHAC maakt zich zorgen over de E10 benzine en de negatieve effecten daarvan voor klassiekers. En daarom probeert de FEHAC te bereiken dat benzine zonder ethanol of E5 (want dat heeft minder negatieve effecten dan E10) beschikbaar blijft. Of dat er alternatieven beschikbaar komen. Met de zogenaamde innovatieve brandstoffen die al beschikbaar zijn (zoals Ecomaxx) kan gewoon gereden worden.

De FEHAC blijft alert op ontwikkelingen met betrekking tot regelgeving voor zowel de klassieke auto’s als tweewielers en zal, waar nodig en nuttig, tijdig actie ondernemen.

Eric Verbeek Voorzitter CTW

De ZVC probeert samen met de Fehac  de belangen van Zündapp oldtimer bromfietsen en motoren te beschermen tegen opdringerige en beperkende maatregelen vanuit de overheid. We moeten alert blijven. Uw lidmaatschap stimuleert ons enorm. Kijk op: https://www.zundappveteranenclub.nl/lidmaatschap/ of stuur een mail naar info@zundappveteranenclub.nl voor reacties en vragen over het lidmaatschap. Ook niet Zündapp eigenaren kunnen reageren, graag zelfs en welkom.

©Weergave van bovenstaande uitsluitend met bronvermelding van ZVC en Fehac.