Milieuzone Amsterdam

Teken protest aan tegen de Milieuzone voor brom- en snorfietsen in Amsterdam. Op de website van de Zundapp Veteranen Club kun je de voorbeeld formulieren downloaden. Zie: Milieuzone voor brom- en snorfietsen in Amsterdam. Onlangs is echter gebleken dat de gemeente voor gebruik van de weekendregeling een legesbedrag van liefst € 137 per bromfiets per jaar wil vragen. Dat maakt de uitzondering tot een dode letter. Het aanvragen van een jaarlijkse vergunning die zoveel geld kost is in de gesprekken tussen FEHAC en de gemeente nooit aan de orde geweest.